Arhiepiscopia Argeşului si Muscelului

 
Prezentare

Paraclisul Sf.Arhangheli Mihail si Gavriil

Cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a luat fiinţă la inceputul  anului 2005 în Piteşti, "Parohia pentru nevăzători: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", preot paroh fiind numit Radu Gabriel Constantin.

Această parohie face parte din Protopopiatul Piteşti, activează în cadrul Filialei Nevăzătorilor Argeş, unde s-a amenajat un Paraclis.

Asociaţia Nevăzătorilor Argeş are în jur de 4200 de membri, dintre care 1500 în Piteşti, cu handicap grav, accentuat  şi mediu, în marea majoritate creştini ortodocşi.

S-a înfiinţat această parohie datorită randuielii Bunului Dumnezeu, deschiderii şi misiunii Bisericii, cât şi dorinţelor credincioşilor nevăzători, de a avea mai aproape un slujitor al Domnului.

Menţionăm aici, pe Înaltpreasfintitul Părinte Calinic,  Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, care a dorit să vină în întâmpinarea problemelor duhovniceşti şi nu numai, ale credincioşilor nevăzători şi  Părintele profesor Constantin Onu, care a format pentru prima dată un grup al credincioşilor nevăzători în Piteşti.

De fapt, Înaltpreasfintitul Părinte Arhiepiscop Calinic şi Părintele Constantin Onu, au contribuit la înfiinţarea acestei parohii, fiind adevăraţi deschizători de drumuri, accentuând implicarea în social a Bisericii. De asemenea domnul Marin Stoica, Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor Argeş, a fost deschis la acest proiect, a susţinut activitatea parohiei, cu toata dragostea.

 
Hramul: "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil"

Îngerii vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu, povaţuindu-i să trăiască în dragoste, în fapte bune şi în dreptate, împlinind întru toate voia Domnului. Îngerii sunt rânduiţi să păzească pe fiecare credincios, căci de la botez, fiecare creştin primeşte de la Dumnezeu, un înger păzitor. Pe cei buni îngerii îi ajută să nu cadă, iar pe cei căzuţi îi ridică prin pocăinţă şi spovedanie, şi niciodată nu ne lasă pe noi, deşi de multe ori greşim. Îngerii sunt gata să ne ajute întotdeauna, numai să vrem şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu.

Sfinţii Arhangheli sunt în număr de 7: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil, Varahiil.

Sfântul Arhanghel Mihail

Se tâlcuieşte, “puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oştilor cereşti, şi cel dintâi din ceata sfinţilor arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Când Lucifer a păcătuit în cer, şi au început a cădea mulţime de îngeri, atunci toate puterile cereşti tulburându-se, a stat Arhanghelul Mihail în mijloc şi a strigat: ”Să stăm bine, să luăm aminte, că cine este ca Dumnezeu!” Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toţi luând aminte la glasul lui, au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul  în pustiul Arabiei, pentru trupul lui Moise, zicând: “Să te certe pe tine diavole, Domnul!” De asemenea, el a însoţit poporul ales, din Egipt în pământul făgăduinţei. El a adus cele 10 pedepse peste poporul cel împietrit al lui faraon. El s-a arătat păzitor oştirilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: “Eu sunt voievodul oştirilor Domnului.” El a stins cuptorul celor trei tineri în Babilon, a păzit pe proorocul Daniil în groapa cu lei, a adus foc şi pedeapsă peste cetaţile desfrânate, Sodoma şi Gomora, a dat biruinţa  lui Ghedeon în luptă, a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose, din mânăstirea Dochiariu etc. La sfârşitul veacului va suna din trambiţă şi se vor scula toţi cei morţi.

Sfantul Arhanghel Gavriil

Se tâlcuieşte, “bărbat Dumnezeu,” este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie, care are misiunea de a vesti oamenilor, tainele cele dumnezeieşti. El nu poartă sabie ci crin de neantinată bucurie. El este foarte dulce la vedere şi plin de dumnezeiască blândeţe. Pentru aceasta a şi fost trimis la fecioara din Nazaret, să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului, dumnezeieştilor părinţi Ioachim si Ana. El a vestit în Templu Sfântului Zaharia, că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul. El aducea hrana Maicii Domnului în Sfânta Sfintelor. El a auzit primul taina întrupării lui Hristos, el a rostit primul numele lui Iisus, a pus nume Sfântului Ioan Botezătorul, a vestit păstorilor că s-a născut Mesia, a descoperit magilor  taina întrupării, a liniştit pe Iosif, care voia să lase pe Fecioara Maria, a dus sfânta familie în Egipt, apoi iarăşi la Nazaret.

Sfântul Arhanghel Gavriil, ocroteşte pe fecioare, pe mame, păzeşte pruncii, duce rugăciunile fierbinţi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor, ajută la înmulţirea şi mântuirea neamului omenesc.

Citeşte mai mult...